Leer Bridge met Berry 5, les 12 Ruitenboekje

Samenvatting

 • Het bieden van slem is aantrekkelijk omdat er hoge premies mee te verdienen zijn.
 • Om in een klein slem kans van slagen te hebben, moet je samen met je partner ongeveer 33 punten bezitten. Voor groot slem heb je circa 37 punten nodig.
 • In troefcontracten kan het aantal honneurpunten dat nodig is voor slem aanzienlijk lager liggen. Dat komt doordat korte kleuren vaak slagen opleveren in de vorm van aftroevers. Die korte kleuren mogen daarom met punten gewaardeerd worden zodra er een fit gevonden is. Voor een renonce mag drie punten worden bijgeteld, voor een singleton twee en voor een doubleton één punt. Daarnaast mag voor elke extra troef (boven het ‘fitaantal’) nog een punt worden bijgeteld.
 • Tel geen punten bij voor een korte kleur als in die kleur een honneur zit. Heer-sec telt voor slechts dire punten, boer-klein voor één punt.
 • Azen zijn zeer belangrijk voor slem. Via 4SA, de Blackwoodconventie, kan gecheckt worden of je samen voldoende azen hebt om slem te kunnen proberen.
 • De antwoorden op 4SA luiden:
  5 = 0 of 4 azen
  5 = 1 aas
  5 = 2 azen
  5 = 3 azen

Klik op onderstaande link voor de powerpointpresentatie bij les 12:
Les 12 – slem bieden

Spellen – les 12

Reacties zijn gesloten.