Schaakstudies

De pagina’s op deze website met als titel ‘Schaakstudies’ zijn eindspelcomposities die ‘door hun bijzondere eenvoud zo duidelijk en verrassend de rijkdom van het schaken illustreren’. (Uit: Man & Paard, 64 bijzondere schaakstudies)

Bij deze opgaven gaat het niet zozeer om het feit of men over de juiste schaakkennis beschikt om de juiste oplossing te vinden. Belangrijk en veel interessanter is de schoonheid van die oplossing, die niet alleen gekenmerkt wordt door zijn originaliteit en zijn onverwachte wendingen, maar ook en vooral door zijn hoge amusementswaarde. Geen ingewikkelde stellingen met veel stukken op het bord en ook geen opgaven met ontelbare varianten, die je de lust tot het oplossen zouden doen ontnemen. In de meeste gevallen is gekozen voor het einde van een compositie, de apotheose, zonder de inleidende schermutselingen.

In de categorie ‘Schaalcuriosa’ tref je opvallende partijen aan (ach, elke goede schaakpartij is opvallend…) uit de oude en meer recente schaakgeschiedenis. Partijen waar je mond van open valt en waarvan je denkt: hoe is het mogelijk dat ik dat niet zelf heb bedacht.