Webfonts

Zo was het vroeger

Het is nog niet eens zo lang geleden dat een webbouwer de beschikking had over onderstaande webfonts.

  • Verdana
  • Arial (Helvetica)
  • Comic Sans
  • Georgia
  • Impact
  • Tahoma
  • Times New Roman
  • Trebuchet MS

Om een lettertype op een website te kunnen gebruiken was het noodzakelijk dat het lettertype op de computer van de website bezoeker stond. Als dat niet het geval was, werd een alternatief lettertype getoond. Vaak was dat Times New Roman. Om dat te voorkomen, werden titel en koppen boven een webpagina in "exotische lettertypes" als afbeelding opgeslagen. Nadeel hiervan was dat afbeeldingen niet door Google geïndexeerd werden en dat heeft een negatieve werking op de SEO.

Nu is er allemaal veel meer mogelijk. Met de plugin WP Google Fonts heeft de WP-webbouwer meer dan 600 webfonts tot zijn beschikking, die hij naar eigen believen kan toekennen aan de verschillende tekstelementen van een site. Met extra 'custom css' kunnen die lettertypes uiteraard ook nog worden voorzien van een kleur, een achtergrond, een slagschaduw etc.
De fonts waaruit gekozen kan worden, kun je vinden op de website https://fonts.google.com/. Op die site staan voorbeeldteksten, zodat je kunt beoordelen hoe een bepaald font oogt. Het koppelen van het lettertype gebeurt, zoals gezegd, met een plugin: WP Google Fonts.

Deze uitgebreide handleiding heb ik op YouTube gevonden:

Reageren is niet mogelijk